Dostawa sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych … – Puls Biznesu


Dostawa sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych
Puls Biznesu
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz