Ogród dendrologiczny w Kudypach


Arboretum w Kudypach to ogród dendrologiczny w miejscowości oddalonej o 4 km od Olsztyna. Zajmuje powierzchnię 15,69 ha. Kudypskie dendrarium powstało na początku lat 90-tych XX wieku.

Od 1999 roku jest jednostką organizacyjną Nadleśnictwa Kudypy i należy do Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce, a także do międzynarodowej organizacji zrzeszającej Ogrody Botaniczne Świata (Botanic Gardens, Conservations International).

Ogród dendrologiczny w Kudypach powstał dzięki inicjatywie leśników zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Leśnym. Organizacją stworzenia arboretum zajęli się pracownicy Nadleśnictwa Kudypy z nadleśniczym Janem Skabarą na czele. Skorzystano także z pomocy merytorycznej dendrologa – prof. dr hab. Jerzego Tumiłowicza, a także kierownika Arboretum w Rogowie oraz pracowników Katedry Botaniki i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na obszarze kudypskiego Arboretum występują naturalne oczka wodne, ścieżki, drewniane zadaszenia, mostki. Znajduje się tam ok. 1000 gatunków i odmian drzew oraz krzewów.

Leśne Arboretum Warmii i Mazur od 2005 roku posiada status ogrodu botanicznego, nadany przez Ministra Środowiska. Rok później uzyskało wyróżnienie Marszałka Województwa w konkursie „Najlepszy Produkt, Usługa Warmii i Mazur”.

Dendrarium w Kudypach podzielono na 3 działy:

  • Arboretum kolekcyjne (zawiera kolekcje ponad 700 gatunków, odmian drzew i krzewów z m.in. Korei, Japonii, Chin, Kanady, USA, Rosji. Najliczniejsze są tu suchodrzewy, klony, kaliny, sosny, jałowce, jodły, brzozy i berberysy).
  • Dział flory polskiej (liczy ok. 300 gatunków i odmian kolekcji rodzimych drzew oraz krzewów, w lesie znajdują się gatunki chronione, z roślin zielnych można tu zobaczyć: kokorycz pełną i pustą; gajowego lub żółtego zawilca; barwinka pospolitego; żywokosta sercowatego. Występują tu dziko rosnące porzeczki- czarne, czerwone, alpejskie. W skład polskiej flory wchodzi także roślinność występująca głownie na torfowiskach, np. kosaciec żółty lub syberyjski, grzybień biały czy grążel żółty. Na tym obszarze można zobaczyć sasanki, dzwonki, len złocisty, melisę lekarską, lebiodkę pospolitą, róże i rosnący w borach sosnowych: zimoziół północy).
  • Las naturalny (to fragment wiekowego, nieprzekształconego lasu, znajdują się tu drzewa, będące pomnikami przyrody).

W Arboretum organizowane są wykłady, warsztaty i pokazy. Realizuje się tu programy badawcze. Nadleśnictwo w Kudypach współpracuje z najlepszymi placówkami naukowymi w Polsce.

Ogród dendrologiczny w Kudypach otwarty jest dla zwiedzających od 1 maja do 15 października: od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-17.00. Wstęp jest płatny.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz